28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
All events
Home / Informācija latviski
Informācija latviski
Search news
1 December 2015

Pirmdien, 2015. gada 30.novembrī, Eiropas Komisija apstiprināja jaunu Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu “Interreg V-A Latvia-Lithuania Cross Border Cooperation Programme 2014 - 2020”. Tās mērķis ir sekmēt reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, padarot tos konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam. Kopējais finansējums plānots 65 milj. eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējums - 55 milj. eiro. Read more >

15 September 2015

Ekskursijas laikā jums būs iespēja apmeklēt Liongina Šepkas (Lionginas Šepka) koktēlniecības izstādi, piedalīties radošajās māla un papīra dekoratīvās griešanas darbnīcās, nogaršot zāļu tējas, stādīt kokus un piedalīties spēlē un laimēt programmas suvenīrus. Read more >

9 September 2014

Pirmdien, 8. septembrī, Eiropas Komisijā (EK) apstiprināšanai ir iesniegts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam projekts. Pirms tam programmas projekts tika izskatīts un atbalstīts abu valstu valdībās, nodrošinot nacionālo atbalstu tā tālākai virzīšanai EK.
Read more >
3 September 2014

Par godu Baltu vienības dienai Latvijas–Lietuvas programma, Rucavas novada dome, Lietuvas  Ārlietu ministrija un Latvijas Ārlietu ministrija šā gada 13. septembrī Rucavā visas dienas garumā organizē pasākumus visai ģimenei un dažādu paaudžu apmeklētājiem.
Read more >
3 December 2013

Latvijas–Lietuvas programmas 5. projektu konkursa ietvaros apstiprināti septiņi jauni pārrobežu sadarbības projekti ar kopējo ERAF līdzfinansējumu ~1,5 miljonu eiro apmērā. Katram projektam piešķirtā summa vēl var mainīties, jo saskaņā ar Apvienotās uzraudzības un vadības komitejas  lēmumu š.g. 28. novembrī visi projekti ir apstiprināti ar nosacījumiem, kā rezultātā tiks precizētas gan projektu aktivitātes, gan budžets.
Read more >
16 May 2013

Šā gada 22.maijā Rīgā Latvijas-Lietuvas programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Programmas Revīzijas iestādi organizē semināru Latvijas projektu partneriem par aktualitātēm iepirkumu jomā.
Read more >
30 April 2013

Noslēdzot Latvijas–Lietuvas programmas projektu, kurā meklēti risinājumi sociālo pakalpojumu uzlabošanā bērniem un jauniešiem ar garīgiem un fiziskiem traucējumiem, Jelgavā no 23.līdz 24.aprīlim norisinājās konference un seminārs.

Read more >
15 March 2013

Ar mērķi uzklausīt un apkopot ieinteresēto pušu viedokļus pierobežas reģionos, Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma šā gada pirmajos mēnešos organizēja piecas reģionālās diskusijas par programmas atbalsta jomām nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā. Vienlaikus tika izvērtēta arī esošās programmas pieredze.
Read more >
22 February 2013

Ar mērķi gūt priekšlikumus Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas uzlabošanai un ieviešanas nosacījumu vienkāršošanai nākamajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā, programma no 25. janvāra līdz 10. februārim organizēja padziļinātu projektu īstenotāju apmierinātības aptauju.
Read more >
15 February 2013

Trešdien, 13. februārī, Ēnu dienā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotajā tehniskajā sekretariātā viesojās Rīgas Lietuviešu vidusskolas 11. klases skolēni, kuri vēlējās uzzināt vairāk par Latvijas–Lietuvas programmu un iepazīt sekretariāta darbinieku ikdienas darbu.
Read more >
1 2 3 4
Print