30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
All events
Home / Informācija latviski
5. projektu konkursa ietvaros apstiprināti septiņi jauni pārrobežu sadarbības projekti
03.12.2013
Latvijas–Lietuvas programmas 5. projektu konkursa ietvaros apstiprināti septiņi jauni pārrobežu sadarbības projekti ar kopējo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu ~1,5 miljonu eiro apmērā. Katram projektam piešķirtā summa vēl var mainīties, jo saskaņā ar Programmas Apvienotās uzraudzības un vadības komitejas (AUVK) lēmumu š.g. 28. novembrī visi projekti ir apstiprināti ar nosacījumiem, kā rezultātā tiks precizētas gan projektu aktivitātes, gan budžets.

Lai nodrošinātu visa 5. projektu konkursam paredzētā finansējuma ieguldīšanu projektu īstenošanā, ir izveidots rezerves projektu saraksts, kurā ir iekļauti trīs projekti. Šie projekti finansējumu saņems tādā gadījumā, ja līdz 2014. gada aprīlim īstenotajos projektos būs izveidojusies līdzekļu ekonomija.

Apstiprināto projektu ietvaros partneri no Latvijas un Lietuvas īstenos kopīgas aktivitātes pilsētu plānošanas attīstībā un uzlabošanā, kā arī e-pakalpojumu jomā.

No apstiprinātajiem septiņiem četros projektos kā vadošie darbosies lietuviešu partneri, savukārt trijos – latviešu. Papildus minētajam vēl 9 partneri no Lietuvas un 18 partneri no Latvijas būs iesaistīti projektu īstenošanā (partneru skaits vēl var mainīties).

APSTIPRINĀTO un REZERVES PROJEKTU SARAKSTS ir pieejams ŠEIT>.

Septītā Latvijas–Lietuvas programmas AUVK sēde norisinājās š.g. 27.-28. novembrī Siguldā. Sēdes laikā tās dalībnieki lēma par 18 projektu pieteikumiem, kas tika iesniegti 5. projektu konkursa laikā.

AUVK ir atbildīga par efektīvu un kvalitatīvu Latvijas–Lietuvas programmas ieviešanu, izraugoties projektus finansējuma saņemšanai, kā arī uzraugot to ieviešanu. Komitejas sastāvā darbojas pārstāvji no Latvijas un Lietuvas valsts un reģionālajām iestādēm, kā arī ekonomiskie un sociālie partneri.Piektais projektu konkurss tika izsludināts ar mērķi nodrošināt efektīvu Programmas ieviešanu atbilstoši plānotajiem mērķiem, līdz ar to tika noteikts tikai viens atbalsta virziens - pierobežas reģiona iekšējās un ārējās pieejas uzlabošana.

Kopējais Latvijas–Lietuvas programmai pieejamais ERAF finansējums 2007.-2013. gada periodā ir ~ 60 miljoni eiro. Kopš 2008. gada Programmas ietvaros kopumā tiek īstenoti 120 pārrobežu sadarbības projekti.

Print