25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
All events
Home / Informācija latviski
Informācija latviski
Search news
25 March 2010

Š.g. aprīļa beigās beidzas kādam pirmais, kādam kārtējais projektu atskaišu periods. Lai pēc iespējas precīzāk sagatavotu nepieciešamās atskaites, kā arī precizētu informāciju saistībā ar 1.līmeņa kontroles veikšanu, aicinām jūs piedalīties Latvijas–Lietuvas programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta un Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajā seminārā par projektu atskaišu sagatavošanas prasībām. Read more >

16 February 2010

Š. g. 12. februārī noslēdzās trešais projektu konkurss Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros. Kopā ir saņemti 89 projektu iesniegumi, kas ir par 19 projektiem vairāk salīdzinot ar iepriekšējo projektu konkursu, kad tika iesniegti 70 projektu iesniegumi. Read more >

22 January 2010

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projektu iesniegumus Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts janvārī rīkoja divus praktiskus seminārus 'Kā uzrakstīt labu projekta iesniegumu?'.
Read more >

12 January 2010

Lai palīdzētu projektu iesniedzējiem sagatavot kvalitatīvus projektu iesniegumus Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts rīko divus praktiskus pilnas dienas seminārus par projekta iesnieguma sagatavošanu.
Read more >

21 December 2009

Programmas rokasgrāmata 3.projektu konkursam latviešu valodā ir pieejama šeit. Read more >

18 December 2009

8.decembrī Kuldīgā, 10.decembrī Daugavpilī un 17.decembrī Bauskā Programmas Apvienotais tehniskais sekretariāts rīkoja informatīvos seminārus par trešo projektu konkursu, kas tika izsludināts š.g. 9.decembrī ar projektu iesniegšanas termiņu 2010.gada 12.februāris.
Read more >

16 November 2009

Š.g. 9.decembrī Latvijas–Lietuvas programma uzsāks 3.projektu konkursu ar projektu iesniegšanas termiņu – 2010.gada 12.februāris. Šajā projektu konkursā lielākais akcents tiek likts uz sadarbības projektiem vides, uzņēmējdarbības atbalsta, pētniecības un tehnoloģiju attīstības, kā arī mūžizglītības un transporta jomās. Aktuāli arī nelieli sadarbības projekti starp pierobežas pašvaldībām kultūras jomā, kopīgi sociālie projekti un projekti jauniešiem. Read more >

4 November 2009

Š.g. 3.novembrī, Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā notika Komunikācijas seminārs pirmā projektu konkursa apstiprinātajiem projektu partneriem no Latvijas.  Read more >

1 2 3 4
Print