25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
All events
Home / Informācija latviski
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam iesniegta EK
09.09.2014
Pirmdien, 8. septembrī, Eiropas Komisijā (EK) apstiprināšanai ir iesniegts Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. gadam projekts. Pirms tam programmas projekts tika izskatīts un atbalstīts abu valstu valdībās, nodrošinot nacionālo atbalstu tā tālākai virzīšanai EK.

Programmas projektu izstrādāja speciāli izveidota Apvienotā Programmēšana komiteja, kuras sastāvā darbojās pārstāvji no abu valstu nacionālajām iestādēm – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Latvijā un Iekšlietu ministrijas Lietuvā, kā arī programmas teritorijas reģionu pārstāvji no Latvijas un Lietuvas. Šā gada pavasarī komitejā izstrādātais programmas projekts kopā ar stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu tika nodots publiskajai apspriešanai Latvijā un Lietuvā un precizēts atbilstoši saņemtajiem komentāriem.

„Programmas izstrādē ir ticis ieguldīts nopietns darbs, pieņemot lēmumus gan par programmas saturu, gan par tās ieviešanas aspektiem. Mūsu mērķis bija izvērtēt programmas reģiona iezīmes, nepieciešamības un izaicinājumus, kurus varētu atrisināt ar ES atbalstu starpvalstu sadarbības rezultātā, vienlaikus ievērojot sinerģijas un nepārklāšanās principu ar citiem ES fondiem,” uzsver Apvienotās Programmēšanas komitejas Latvijas puses galvenā sarunu vedēja Iruma Kravale.

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmas projektu īstenošanai ir paredzēts 52 miljonu eiro apmērā.

Dalībvalstis ir vienojušās, ka programmas prioritārie virzieni būs ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā; atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai; sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums un uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu rezultātā. Prioritārā virziena atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai ietvaros plānots rekonstruēt trīs ceļu posmus, kas šķērso robežu, tādējādi nodrošinot pieeju pakalpojumiem un darbavietām.  

Paredzams, ka programmas izvērtēšana un apstiprināšana EK varētu aizņemt aptuveni sešus mēnešus. Attiecīgi pirmie projektu konkursi varētu tikt organizēti 2015. gada pirmajā pusē.

„Programma ir turpinājums pārrobežu sadarbībai, kura aizsākās ar Latvijas–Lietuvas programmu 2007.-2013. gadam, īstenojot vairāk nekā 100 kopīgu pārrobežas projektu tādās abām valstīm svarīgās jomās kā uzņēmējdarbība, zinātne, sadarbība ugunsgrēku, ķimikāliju un naftas noplūžu likvidēšanas gadījumos Baltijas jūrā un citās jomās. Tādēļ par Programmu var runāt kā par vienu no mūsdienu formām sadarbībai starp abām baltu valstīm,” bilst Latvijas-Lietuvas programmas Vadošās iestādes vadītājs Sandis Cakuls.

Programmas projektu latviešu valodā skatīt Ministru kabineta mājaslapā šeit> vai Latvijas-Lietuvas programmas mājaslapā angļu valodā šeit>.

 
Print