25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
All events
Home / Informācija latviski
Latvijas–Lietuvas programma veikusi projektu īstenotāju apmierinātības aptauju
22.02.2013
Ar mērķi gūt priekšlikumus Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas uzlabošanai un ieviešanas nosacījumu vienkāršošanai nākamajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā, programma no 25. janvāra līdz 10. februārim organizēja padziļinātu projektu īstenotāju apmierinātības aptauju.

Kopumā savu vērtējumu sniedza 105 respondenti, 63 – latviešu un 42 – lietuviešu projektu pārstāvji. Savukārt 50 no visiem respondentiem bija vadošie projektu partneri.

„Mūsu mērķis ir uz klientu orientētas programmas administrēšanas nodrošināšana, veicinot sekmīgu un ērtu Latvijas–Lietuvas programmas projektu sagatavošanu un īstenošanu, tādēļ mēs cerējām uz projektu īstenotāju atsaucību, lai varētu iegūtos priekšlikumus apkopot un izmantot jaunās 2014.-2020.gada perioda Latvijas–Lietuvas programmas izveidē,” pauž Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale.

Respondenti sniedza savu vērtējumu par Apvienotā tehniskā sekretariāta darbu un komunikāciju ar projektu īstenotājiem, kā arī citu Programmas vadībā iesaistīto institūciju darbu. Vienlaikus arī novērtēja, cik ērta, saprotama un funkcionāla ir projektu pieteikuma forma, atskaitīšanās un projekta izmaiņu procedūra, kā arī citas ar projekta īstenošanu saistītas prasības.

Piemēram, gandrīz visi aptaujātie (~90%) kā svarīgu un ļoti svarīgu ir novērtējuši Apvienotā Tehniskā sekretariāta atbalstu projekta ieviešanas laikā, skatīt grafiku:Respondenti ir norādījuši, ka visefektīvākais atbalsts ir gūts, individuāli konsultējoties ar sekretariāta speciālistiem caur e-pastu, ļoti noderīgas ir bijušas arī Apvienotā tehniskā sekretariāta organizētās individuālās konsultācijas, kā arī semināri projektu īstenotājiem par dažādām ar projektu ieviešanu saistītām tēmām, skatīt grafiku:

Būtiski, ka vairāk nekā puse no visiem aptaujātajiem (55%) ir atbalstījuši elektronisku projektu pieteikumu iesniegšanu nākotnē, kas ļautu ietaupīt laika resursus un padarītu vieglāku saskaņošanas procesu ar visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Vēl lielāks skaits (87%) ir norādījuši, ka elektronizēt vajadzētu arī projektu atskaitīšanās procedūru.

Aptaujā iegūtie dati tiks prezentēti otrajā Apvienotajā plānošanas komitejas sanāksmē šā gada 27.februārī Utenā, kurā piedalīsies pārstāvji no Programmas nacionālajām iestādēm - Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Lietuvas Iekšlietu ministrijas, kā arī Latvijas un Lietuvas valsts un reģionālajām iestādēm.

Iegūtā informācija un respondentu priekšlikumi tiks rūpīgi izvērtēti, lai saprastu, cik no tiem ir īstenojami ar mērķi uzlabot un vienkāršot Latvijas–Lietuvas programmu nākamajā 2014.-2020. gada plānošanas periodā, tā veicinot sekmīgu un ērtu projektu sagatavošanu un īstenošanu turpmākajos gados.
Print